Gratis schatting

Softwareontwikkeling is een zeer individueel verhaal, dus hoe meer informatie u ons kunt geven, hoe nauwkeuriger we de kosten kunnen berekenen en alle vragen kunnen beantwoorden

Contactinformatie
Projectinformatie

Fasen van de projectontwikkeling

Projectinitiatie

Een projectteam wordt toegewezen aan het project. De leden van het projectteam maken kennis met de vertegenwoordigers van de klant.

Primaire behoefteninventarisatie

De systeemanalist duikt in de bedrijfsprocessen van de klant, identificeert en formaliseert de belangrijkste eisen aan het systeem, en ontwikkelt een gebruiksscenario voor het systeem.

Technische ontwerpfase

De systeemarchitect ontwikkelt een high-level architectuur van het systeem, voert de decompositie van de systeemcomponenten in logische lagen uit. Bepaalt de set van technologieën, benaderingen en patronen die in elke laag zullen worden gebruikt.

Initiële planning

De projectmanager plant samen met de Opdrachtgever de projectopdeling in tijdelijke iteraties en plannen vooraf de ontwikkeling van bepaalde functionaliteiten voor een specifieke iteratie.

Elke iteratie duurt doorgaans van 2 weken tot een maand.

Ontwikkeling

De ontwikkeling gebeurt in iteraties. In elke iteratie wordt een bepaalde hoeveelheid functionaliteit ontwikkeld. Het product dat uit de iteratie voortkomt, wordt geplaatst op een speciale testomgeving waar de Opdrachtgever ermee kan kennismaken. Indien nodig worden op basis van de uitkomsten van de iteratie de verdere werkzaamheden aan het project aangepast.

Ontwikkeling van de bedrijfsdocumentatie

De technisch schrijver ontwikkelt de gebruikshandleiding voor het systeem.

Implementatie van het systeem

Het systeem wordt geïmplementeerd op de servercapaciteiten van de klant of in de cloud.

Oplevering van het project

De oplevering van het voltooide systeem aan de klant vindt plaats.

Ondersteuning

Gedurende een vooraf overeengekomen periode wordt correctief onderhoud van het systeem uitgevoerd (herstel van eventuele fouten).

Aanpassing

Bij wijzigingen in de bedrijfsvoering wordt het systeem aangepast aan de nieuwe eisen.

Werk met ons samen.

Laten we bij het begin beginnen.

We bekijken vrijblijvend uw aanvraag en stellen een schatting op voor uw project.